Skype status
Позвънете ни
Запишете се по телефона

0700 18 448

* на цената на 1 импулс от цялата страна

Изпити за кандидатстване след 7 клас

Учениците се приемат в осми клас след полагане на приемни изпити:
 • в профилирани гимназии и в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища;
 • в професионални гимназии и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и профилирани гимназии.
Приемните изпити след 7 клас са:
 • за всички профили и специалности от професии – тест по български език и литература и тест по математика;
 • за профил „Изкуства” – освен тест по български език и литература и тест по математика, изпит по изобразително изкуство, музика или хореография;
 • за профил „Спорт” – освен тест по български език и литература и тест по математика, изпит по спорт.
Тестът по български език и литература и тестът по математика се състоят от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи. Оценката от приемните изпити се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

Изпитът по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ) е писмен и съдържа два модула с време за работа:
 • по модула за национално външно оценяване – 60 минути;
 • по допълнителния модул – 90 минути.
Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи по български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор. Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача. Максимален брой точки – 35.
Общият брой точки от двата модула е 100. Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

Изпитът по МАТЕМАТИКА е писмен и съдържа тест в два модула с време за работа с време за работа:
 • по модула за национално външно оценяване – 60 минути;
 • по допълнителния модул – 90 минути.
Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи, които са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул се състои от 5 задачи с отворен отговор, от които:
 • 3 задачи с кратък отговор – от учениците се изисква да напишат кратък числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение.
 • 2 задачи с разширен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с аналитико-синтетичен характер.
Максимален брой точки – 35.
Общият брой точки от двата модула е 100. Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Балът за класиране се образува за съответните профили по следния начин:
 • Профил „Хуманитарен” - като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
 • Профили „Природоматематически” и „Технологичен” - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
 • Профил „Чуждоезиков” - като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
 • Профили „Изкуства” и „Спорт” - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 • Професии „Изкуства” и направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи” от Списъка на професиите - като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 • Професии от „Стопанско управление и администрация”, „Физически науки”, „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка”, „Архитектура и строителство”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „Ветеринарна медицина”, „Здравеопазване”, „Транспорт” и „Опазване на околната среда” от Списъка на професиите - като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 • Професии от „Социални услуги” и „Услуги за личността” от Списъка на професиите - като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

Изпрати сайта на приятел


Грабни най-добрата оферта!

Свържете се с нас, за да получите повече информация за нашите Летни езикови ваканции в удобно за Вас време.

 • Понеделник/ Събота: 10.30 - 18.30 ч.
 • 02 9 888 604
  0887 099 730
 • kursovete(at)gmail.com

Работа при нас

Свободни работни позиции в нашата фирма: