Skype status
Позвънете ни
Запишете се по телефона

0700 18 448

* на цената на 1 импулс от цялата страна

КУРСОВЕ по Български език и Литература за 7 клас

КАНДИДАТ-ГИМНАЗИАЛНИ КУРСОВЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ за 7 клас)

Здравейте, бъдещи отличници! Ако тази година Ви предстои кандидатстване след седми клас, сте посетили правилния сайт! Накратко ще се опитаме да Ви запознаем с програмата на курса по БЕЛ, методите на работа и продължителността на курса по Български език и Литература, които "РОДИНА" предлага.

Курсът по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (БЕЛ за седми клас) има за цел подготовката на седмокласниците, които ще се явяват на изпит за прием в езиковите гимназии и специализираните училища през учебната година.

ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Цената на курса по БЕЛ може да се заплати еднократно при записване на ученика, ако изберете плащане на (две или три вноски), таксата се разпределя равномерно през учебната година. Таксата за курса по БЕЛ за седми клас се определя и формира в момента на записване на ученика. Най-популярният тип курсове по БЕЛ за седми клас са целогодишните курсове с дата на стартиране септември и край на курса май.

Ако не сте записали своето дете за септемврийските групи не се притеснявайте, а се обадете на 02/ 9888 604 и проверете за новостартираща група или свободно място в стартирала.

ПРИ ИЗБОР НА ЕДИН ПРЕДМЕТ
При избор само на курс по БЕЛ за 7 клас, цената за подготовката по предмета е 660 лв, които се внасят:

 • на две вноски по 330 лв.
 • на три вноски по 220 лв.

ПРИ ИЗБОР НА ДВА ПРЕДМЕТА
Общата цена за целогодишната подготовка на двата предмета е три вноски по 395лв. (3 x 395 лв.). Таксите за комбинирания курс (БЕЛ + МАТЕМАТИКА) за седми клас се заплаща се както следва:

 • Първа вноска - 395 лв. - при записване
 • Втора вноска - 395 лв. - два месеца след стартиране
 • Трета вноска - 395 лв. - два месеца след втората вноска

Записването за курсовете по БЕЛ за 7 клас започва от 1 юни всяка учебна година.

Програмата накратко:
Подготовката за 7 клас започва с провеждането на входящи тестове и упражнения, обхващащи учебния материал от 6-ти клас.
Чрез тестовете и упражненията, които са още в самото начало на курса, се установяват както знанията, така и съществуващите пропуски по изучавания в предходните години материал по български език и литература.

След установяване на съществуващите пропуски на всеки един курсист се започва незабавна и индивидуална работа по тяхното отстраняване. По време на учебните занятия в курса за седми клас се провеждат езикови и литературни упражнения, анализира се и се обяснява всяка допусната грешка. Върху пропуските в знанията се работи до пълното им отстраняване.

При работата със седмокласниците целта е насочена към усвояване на нови знания и създаване на трайни умения за решаване на тестови задачи по български език и литература. Развиват се умения за прилагане на граматичните, правописните, пунктуационните и лексикалните норми на съвременния български книжовен език.

Допълнителна информация и консултации - Курсове за 7 клас!

Централен офис - РОДИНА България

 • гр. София, ул. ген. Й. Гурко 74, ет. 1
 • от 10 до 19 часа - всеки работен ден
 • Тел. 02/ 9888 604, 02/ 950 25 10
 • GSM. 0887 099 730, 0887 099 731

Материалът по Български език в курсовете за седмокласници включва:

 • Текст и признаци на текста;
 • Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и
 • синтактични);
 • Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
 • Думата като лексикално средство в текста;
 • Дума и контекст (подтекст);
 • Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
 • Неметафорична и метафорична употреба на думите;
 • Неутрална и експресивна лексика;
 • Употреба на фразеологични словосъчетания;
 • Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения;
 • Сложно съставно изречение. Пунктуация;
 • Сложно смесено изречение. Пунктуация;
 • Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;
 • Части на речта. Глагол;
 • Вид на глагола;
 • Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;
 • Съвместна употреба на глаголните времена;
 • Езикова система. Езикови средства.

Материалът по Литература в курсовете за седмокласници включва:

 • Христо Ботев - „На прощаване в 1868 г.”;
 • Иван Вазов - „Немили-недраги”, „Една българка”, „Опълченците на Шипка”, „Българският език”;
 • Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад” („Ниагара!...”), Из „Бай Ганьо” („На гости у Иречека”);
 • Пенчо Славейков – „Неразделни”;
 • Пейо Яворов – „Заточеници”;
 • Елин Пелин - „По жътва”;
 • Йордан Йовков - „По жицата”.

Работи се по всички дялове на българската граматика, включени в изпитната програма на МОН за кандидатстване след 7 клас:

 • фонетика - изучава се звука и звуковите промени в думите;
 • морфология - изучава се думата като словоформа;
 • синтаксис - изучават се законите, по които думите се свързват;
 • лексикология - изучава се значението на думите и приложението им и др.

Внимателно и задълбочено се анализират изучаваните в 7 клас:

 • литературни творби;
 • създават се навици за литературно мислене;
 • добиват се  знания, гарантиращи отличното представяне.

След всяко занятие се задава домашна работа с цел учениците да затвърдят наученото. Домашната работа се представя за проверка на следващото занятие на курса за 7 клас.

Курсовете за кандидат-гимназисти са изцяло съобразени с изискванията на МОН и новия формат за съответната година на изпита за 7 клас. Усвояват се правилата и изискванията за разработка на преразказ по непознат текст с дедактическа задача. 

За постигане на качествена подготовка и високи резултати, работим с малки групи от 6 - 8 кандидат-гимназиста. ( предимства )

Продължителност на курсовете:
Продължителността на курса за 7 клас се определя от времето на записване.

 • целогодишни - (7 клас)
 • полуинтензивни - (7 клас) 

Подготовката  в курсовете по БЕЛ за седми клас включва:

 • пробни изпити
 • учебни материали
 • проверка на домашни работи
 • консултации по учебния материал
 • теоретични замимания по всяка тема
 • практическо решаване на тестове към нея
 • коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение
График на курсовете по Български език и Литература
Заниманията по БЕЛ за 7 клас се провеждат в събота или неделя в зависимост от предпочитанията на учениците. В учебен блок се вземат по 4 учебни часа с 15 или 30 минути почивка. В средата на октомври месец всеки ученик получава график с разпределението на часовете по графика на курса и почивните неучебни дни.
Учениците, избрали два предмета, могат да посещават занятията в един ден по 8 учебни часа (при съботно-неделните курсове) или в два дни по 4 учебни часа.

Курсът се води от квалифициран преподавател по български език и литература.

 
Допълнителна информация за курс за 7 клас:
гр. София, ул. ген. Й. Гурко 74, ет. 1
от 10 до 19 часа - всеки работен ден
Тел. 02/ 9888 604, 02/ 950 25 10
GSM. 0887 099 730, 0887 099 731

Други курсове, организирани от "РОДИНА"
За ученици 11 и 12 клас (кандидат-студенти и матура)
       - Математика
       - Български език и литература (БЕЛ)
       - История
       - География
       - Биология
       - Химия

Езикови курсове и Летни езикови ваканции в чужбина
       - Eзикови ваканции в Англия
       - Езикови ваканции в Германия
       - Езикови ваканции в Испания
       - Езикови ваканции в Франция
       - Езикови ваканции в Малта
       - Езикови ваканции в Италия

Курсове по Математика за седми клас ( Математика 7 клас )
Курсове по Български език и Литература за седми клас ( БЕЛ 7 клас )

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУРСА за кандидатстване след 7 клас
 • Групите са от 6 - 8 ученика
 • Предлагаме и индивидуално обучение.
 • Хорариумът е от 132 часа за целогодишния курс по БЕЛ за 7 клас.
ВИЖ ОЩЕ - Курс по математика за 7 клас

Изпрати сайта на приятел


Грабни най-добрата оферта!

Свържете се с нас, за да получите повече информация за нашите Летни езикови ваканции в удобно за Вас време.

 • Понеделник/ Събота: 10.30 - 18.30 ч.
 • 02 9 888 604
  0887 099 730
 • kursovete(at)gmail.com

Работа при нас

Свободни работни позиции в нашата фирма: